ODMĚNA

Smluvní odměna může být sjednána jako paušální měsíční, hodinová nebo za každý tzv. úkon právní služby.

Při paušálně stanovené odměně účtuji každý měsíc sjednanou částku bez ohledu na rozsah poskytovaných služeb. Paušální odměna bývá stanovena z odhadovaného množství práce.

V případě hodinové odměny je za poskytnuté právní služby účtována částka smluvená s klientem dle složitosti případu, a to za každou započatou hodinu práce. U jednorázových drobných právních porad odměna zpravidla nepřesáhne 1.000,-Kč za započatou půlhodinu.

Odměna za právní služby je zpravidla sjednána na základě smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud k uzavření smlouvy o poskytování právních služebnedojde, je odměna účtována na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).


 

Ostrovského 3
150 00 Praha 5 - Smíchov
4. patro - č. dveří 4049

Tel: (+420) 775 916 150
E-mail: kutnar@akabas.cz