PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokacii vykonávám již více než 20 let a právní služby poskytuji v těchto oblastech :

právní agenda pro obchodní společnosti a fyzické osoby (smluvní dokumentace, konzultace, trvalá právní podpora, vymáhání pohledávek)

zastupování před soudy a správními orgány

převody nemovitostí (komplexní služby vč. vypořádání spoluvlastnictví, advokátní úschovy)

rodinné právo a dědické právo (rozvody, péče o dítě, výživné, vypořádání společného jmění manželů)

pracovní právo (smluvní agenda, spory)

obhajoby v trestním a přestupkovém řízení (specializace na dopravní nehody)

náhrady škody na zdraví a majetku (zastupování poškozených)

právní služby pro neziskový sektor

Spolupracuji s daňovým poradcemí, notáři, soudními znalci i kolegy advokáty, kteří podle potřeby a přání klienta poskytují podkladové konzultace při řešení složitých odborných otázek.

Jsem schopen reagovat pružně a bez prodlení, dle potřeb klienta.

 


 

Ostrovského 3
150 00 Praha 5 - Smíchov
4. patro - č. dveří 4049

Tel: (+420) 775 916 150
E-mail: kutnar@akabas.cz